Vår erfarenhet är att förkunskaper och behov varierar kraftigt. Det kan dessutom vara svårt att vara frånvarande från arbetet en längre tid. Science Software erbjuder därför flexibla ”på plats”-kurser som ett alternativ till schemalagd utbildning. Vår lärare kommer då ut till er och håller kurs. Detta har många fördelar:

  • Är ni fler deltagare från samma organisation blir det ofta billigare.
  • Egna data kan användas
  • Kursen kan skräddarsys efter era specifika behov. Vår lärare anpassar kursen och betonar de avsnitt ni vill ta upp.
  • Restiden minimeras och därmed den tid kursdeltagaren är frånvarande från sina ordinarie arbetsuppgifter.

Metodik

Tillsammans med kunden analyserar och definierar Science Software dagens arbetssätt och metoder, påpekar brister och föreslår förbättringar. Metodiken som tas fram baseras på kundens krav om lägre kostnader, högre effektivitet, bättre strukturerad dokumentation, förbättrad säkerhet, etc.
Resultatet av metodikframtagningen är en dokumentation som beskriver hur ni på ert företag arbetar med Mathcad på bästa sätt för just era utmaningar.