Introduktion till utbildning

Utbildning är den mest kostnadseffektiva investeringen en arbetsgivare kan göra!

Utbildning på Science Software

Utbildning är en av de bästa investeringar ett företag kan göra. Det är ingen stor investering, det skapar högre kvalitet i arbetet, det bidrar omedelbart till högre effektivitet och det är kul!

Filosofin på Science Software är att utbildningen ska vara:

  • Passande för din roll
  • Direkt applicerbar i ditt dagliga arbete
  • Av hög kvalitet
  • Flexibel
  • Lättillgänglig
  • Rolig!


Instruktörer

Våra instruktörer älskar att utbilda. Varje instruktör har minst 3 års erfarenhet av våra produkter, de har genomgått en noggrann certifieringsprocess och är utbildade inom pedagogik för att kunna möta deltagarna på ett positivt sätt. De måste även certifiera sig för varje specifik kurs. Efter genomförd kurs utvärderas instruktören med syfte att utvecklas och bli ännu bättre.

Antal deltagare

För att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen begränsar vi antalet deltagare för varje kurs. För det mesta är det inte fler än 3-4 deltagare på varje kurstillfälle vilket ger en mycket hög kvalitet.