Mathcad Grundkurs

Vi stödjer Röda Korset och Världsnaturfonden
för deras insatser att hjälpa människor och vårt klimat.

Gå kurs på olika sätt!

I den här kursen får du lära dig grunderna Mathcad. Du kommer att lära dig om Mathcads omfattande funktioner som att öppna och arbeta med Mathcad-filer, navigera arbetsytor, definiera variabler och uttryck, och lösa ekvationer. Vidare kommer du att lära dig att rita grafer, ekvationslösning och manipulera data. Vid slutet av varje delmoment, finner du ett antal övningar för att förstärka viktiga ämnen från kursmomentet. Din instruktör kommer att diskutera dessa med klassen.