Mathcad Blogg

PTC erbjuder ett tillägg till PTC Mathcad - Worksheet Library.

Detta Worksheet Library ersätter de äldre elektroniska böckerna som fanns i äldre utgåvor av Mathcad.

Bibliotek består av 497 kalkylblad (Worksheets) inom olika områden för att ge dig möjligheten att lösa stora problem, snabbare. Besök  PTC Mathcad-tilläggspaket för att läsa mer om bibilioteket och få en detaljerad vy över alla kalkylblad som ingår i biblioteket.

PTC Mathcad Prime släpptes som första version i början av 2011 och har till dagens datum kommit ut i tre versioner. Senaste versionen är idag PTC Mathcad Prime 3.0.

Vad kommer nästa version att innehålla och versionerna därefter?

Historiskt sett har ingenjörer använt sig av kalkylbladsprogram t.ex. Microsoft Excel, för att hantera stora datatabeller men även enklare beräkningar och formler. Men ju mer komplicerade eller avancerade beräkningar, desto mer invecklade blir de i sin representation i Excel, vilket oftast resulterar i ett krångligt virrvarr av siffror, bokstäver och parenteser. I Mathcad skriver du in dina beräkningar och resultatet syns direkt. Mathcad både utför och dokumenterar dina beräkningar på en och samma gång! Mathcad visar alla anteckningar, antaganden, metoder samt kritiska data bakom varje beräkning, oavsett om de är enklare eller mer komplicerade beräkningar. Om du behöver mer matematisk kraft och flexibilitet än enkla numeriska beräkningar, använder du dig av symboliska beräkningar i Mathcad.

Använder du PTC Mathcad Prime 3.0? Har du behov av en svensk kortkommando-guide (Keyboard Shortcuts)? Nu finns vår egen svenska kortkommando-guide att ladda ner på vår webbplats.

Du kan antingen använda dig av denna kortkommando-guide som en vanlig PDF eller så kan du lägga in denna i din egen installation av PTC Mathcad Prime 3.0, så att du alltid har tillgång till den.

Ladda ner PTC Mathcad Prime 3.0 Keyboard Shortcuts på svenska

I praktiskt taget alla branscher skapas en mängd värdefulla tekniska beräkningar, innehållande t.ex. specifikationer, formler, diagram och testresultat. Korrekt och aktuell information är avgörande om du vill påskynda produktens lansering på marknaden, minska kostnaderna och undanröja riskerna för designfel. Olyckligtvis är denna värdefulla information inte tillgänglig för dem som behöver den mest på grund av att den antingen är dold eller har ”tappats bort” i arkivskåp, på papperslappar, i datorkod eller bakom kalkylbladsceller och alltför ofta försvinner informationen helt enkelt ut genom dörren när en medarbetare lämnar företaget.