Den snabbaste CFD-verktyget från MCAD modell till tillverkad produkt!
Tight integrerat med alla de stora MCAD-verktygen. Nu kan ingenjörer förbereda och utvärdera sin simulering direkt från CAD-modellen.

  • CAD integrerat
  • Enkelt att använda
  • Kraftfulla konvergenskritierier
  • Optimerade arbetsflöden

 

Integrerad CAD med CFD-simulering

Den täta integrationen hjälper användarna att enkelt kunna genomföra flera simuleringar och utvärdera hur förändringarna slår på produktpresentanda, på kortare tid än vad tidigare var möjligt.
 

Integrate CAD with CFD Simulation

 

Användarupplevelse

  • FloEFD har ett lättanvänt användargränssnitt (GUI) med stor automatiserad intelligent motor som standard:
  • En kraftfull guide för att hjälpa användaren att ställa upp sitt problem
  • Gränssnittet använder tekniska termer i stället för teknisk jargong därför kan användarna fokusera på att lösa flödesproblem i stället för att fundera ut hur programvaran fungerar.
  • Realtids feedback om lösningen framsteg: konvergens, kvarstående fel och övervaka punktsvärden
  • Tekniska utfall visas i både tid och på ett intuitivt sätt, inklusive rapporter i Microsoft Excel och Word

Jämför produkt funktionalitet och parametriska studier

I FloEFD kan ingenjörerna jämföra och förstå inverkan av förändringar i geometri och randvillkor på resultaten. Användare kan utvärdera designen genom att utvärdera resultaten av numeriska värden, av diagram, visuella bilder, samt animationer.
Design Comparison Functionality and Parametric Study

 

Automatiserad och snabb cartesiansk mesh-teknologi

FloEFD använder sig av cartesiansk mesh-teknik för att känna igen det mest effektivaste ramverket för att simulera vätskeflöden, värme- och massöverföring. Dessutom är mesh-processen automatiserad även de mest komplexa CAD-geometrier.

Automated and Fast Cartesian Meshing Technology