FloEFD är det enda helt integrerade CFD-verktyget för alla de stora MCAD-verktygen.

Med FloEFD kan du analysera och optimera komplexa luftflöden, vätskeflöden, värmeeffekter och mycket mer direkt i Creo, Siemens NX, Catia, Solidworks, även i SolidEgde och Inventor. Konstruktören behöver inte lämna sin användarmiljö för att kunna genomföra CFD-analyser. Concurrent CFD minskar simuleringstiden avsevärt i jämförelse med traditionella CFD-verktyg (Computational Fluid Dynamcis) och gör att användaren kan minska antalet fysiska prototyper och därmed även utvecklingskostnader och tid.

Om du använder använder någon av de stora MCAD-verktygen, borde du ta en närmare titt på FloEFD - det enda vätskeflöde- och värmesimuleringsverktyg som passar in i designprocessen utan att du behöver ändra ditt arbetssätt.

FloEFD - standalone   FloEFD for Creo users   FloEFD for Catia users

FloEFD - Standalone

 

FloEFD för PTC Creo

 

FloEFD för Catia V5

         
FloEFD for NX users   FloEFD for Multi-CAD users   FloEFD Modules and Bridges

FloEFD för NX

 

FloEFD Flexx

 

FloEFD Modules


FloEFD hjälper konstruktörer att simulera och analysera i det välbekanta MCAD-gränssnittet.

Att kunna utföra sitt konstruktionsarbete samtidigt som att genomföra simuleringar/analyser kan minska simuleringstiden upp till 65 till 75 procent jämfört med traditionella CFD-verktyg. Det möjliggör optimering av produktens prestanda och tillförlitlighet samtidigt som att minska fysiska prototyper och utvecklingskostnader.

  • ”Inbäddad” (embedded) är det bästa sättet för att simulera och analysera direkt på sind CAD-modell.
  • Enkel att använda med full funktionalitet för flödes- och värmeanalys.
  • Många modeller såsom porous media, PCB och LED-modell
  • Elektronisk kylning för detaljerad termisk modellering av elektroniska modeller
  • HVAC-modul för detaljerad modellering av HVAC-tillämpningar, inklusive komfortparametrar.
  • Automatiserad Cartesian immersed boundary mesher
  • Avancerad modul för mer detaljerad modellering av avancerade flödesfunktioner såsom förbränning och hypersoniska flöden
  • LED-modul för mer exakt termisk modellering av lysdioder och andra ljuskällor med LED-termiska modeller och Monte Carlo strålningsmodeller
  • Upp till 75% snabbare simuleringslivscykel med CAD-inbäddad CFD