PTC Mathcad Prime 3.0

PTC Mathcad hjälper ingenjörer att enkelt beräkna, dokumentera och dela med sig av beräkningar.

PTC Mathcad dokumenterar all text, levande matematik och grafik som krävs för att tydligt kommunicera antaganden, ekvationer och resultaten av våra tekniska beräkningar. PTC Mathcad är lätt att använda, all matematik sker live, kraftfulla funktioner och öppen arkitektur, vilket tillåter ingenjörer och organisationer att effektivisera kritiska designprocesser. Mathcad presenterar beräkningar, text och bilder i ett begripligt format, vilket gör att kunskap tillvaratas, återanvänds och verifieras. Resultatet är snabbare time- to-market , högre kvalitet och enklare regelefterlevnad.

Dokumentera och och dela värdefull beräkningsinformation

Företag av alla storlekar inom alla branscher, riskerar misstag och att genomföra oplanerade nykonstruktioner som kan kosta betydande intäkter, potentiella kunder och förlorad produktivitet, om de inte lyckas dokumentera och dela värdefull beräkningsdokumentation.
 
Tyvärr är mycket av den värdefulla beräkningsinformationen antingen dolda eller förlorade i arkivskåp, på lösa papper, i programmeringskod eller bakom kalkylbladsceller.
 
 

PTC Mathcad -  automatiserar produktutvecklingsprocessen

  • PTC Mathcad beräknar och dokumenterar era beräkningar på samma gång
  • Live- beräkningar i dokumentet
  • Alla ekvationer, text , grafer och data tillvaratas i samma arbetsblad
  • Integrerad numerisk och symbolisk matematik visar både resonemangen bakom utformningen och resultaten.
  • Ger intelligent och automatisk enhetshantering
  • Ger repeterbara beräkningar - som lätt kan upprepas, granskas, delas och återanvändas.

Underlättar utbyte av information

  • Beräkningar kan enkelt läsas och förstås av andra
  • XML-format automatiserar publicering till andra verktyg
  • En tydlig dokumentation av alla metoder, ekvationer och antaganden möjliggör spårbarhet mellan beräkningarnas och designen.
PTC  Mathcad ger möjligt för företag att automatisera skapandet och dokumentation av tekniska beräkningar och att leverera högre kvalitet designar snabbare . Mathcad används av mer än 90 % av Fortune 1000-företag, som representerar en stor bredd inom olika branscher.